100 Франков Ари (1939) Албания (Albania)

100 Франков Ари (1939) Албания (Albania)



100 Франков Ари (1939) Албания (Albania)

Огигинал новости «100 Франков Ари (1939) Албания (Albania)