Як розрахувати суму компенсації за невикористану відпустку — рекомендації від Мінсоцполітики

Мінсоцполітики нагадало, що нарахування суми компенсації за невикористані відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, які припадають на відпрацьований період).

Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки, яке розраховується виходячи з фактичної належної працівникові тривалості щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу.

Так, наприклад, робочий рік, за який надається працівнику щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні, починається з 14.05.2012 р. і закінчується датою звільнення з роботи — 29.06.2012 р., тобто він відпрацював 45 календарних днів.

Спочатку потрібно визначити кількість днів щорічної відпустки, які припадають на один календарний день без урахування святкових і неробочих днів у цілому за рік:

24 к. д. відпустки / (366 - 10) = 0,0674 к. д.
Одержаний результат перемножується на кількість календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів), відпрацьованих працівником у робочому періоді з 14.05.2012 р. по 29.06.2012 р. включно:

0,0676 к. д. х 45 к. д = 3,03 к. д.

Отже, на момент звільнення працівник мав право на 3 (з урахуванням математичних правил округлення) календарних дні щорічної основної відпустки.

У разі якщо в розрахунку виходить, наприклад, 0,5 і більше десятих — число округлюється до більшого цілого числа, тобто до 1 календарного дня.

Нагадаємо: грошова компенсація працівнику в разі звільнення виплачується за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.



Лист Мінсоцполітики від 27.03.2013 р. № 321/13/84-13





За матеріалами газети: «Про приватних підприємців та єдиний податок» ( http://myronivka.com.ua/go.php?site=http://spd-info.com.ua/news/view/1738 )
Огигинал новости «Як розрахувати суму компенсації за невикористану відпустку — рекомендації від Мінсоцполітики