НОВИНИ # 48.3 - 26.11.2013  
Статті номера [ 1 2 3 4 5 ]

Фандрейзинг в бібліотеках.


Однією з найгостріших проблем у діяльності бібліотек нашої країни протягом останніх років є поповнення їхніх фондів. Адже у зв'язку з економічними труднощами держава не виконує своїх зобов'язань щодо гарантованого фінансування комплектування, як це передбачено законом. Тому визначення власних шляхів пошуку коштів на комплектування і впровадження в зв'язку з цим нових форм роботи стали наразі важливими чинни ками виживання публічних бібліотек.

Спираючись на зарубіжний досвід та враховуючи вітчизняну специфіку, наші бібліотеки почали активно впроваджувати фандрейзинг. Тобто шукати додаткові кошти для придбання літератури. За останні десять років у країні сформувалася певна організаційно-правова база, опрацьовано методику і накопичено чималий практичний досвід. Саме про це йшла мова на засіданні «круглого столу», яке відбулося днями в читальному залі районної бібліотеки. А взяли в ньому участь працівники всіх філіалів централізованої бібліотечної системи району.

Бібліотеки району використовують два джерела позабюджетного фінансування — внутрішнє (власні можливості) та зовнішнє (залучення сторонніх коштів). До першого належать кошти, отримані за рахунок надання платних послуг. Сьогодні, в час ринкових відносин, працівники бібліотек зрозуміли, що вони теж володіють товаром. І товар цей специфічний — інформація. Він має свою вартість. Тому в останні роки платні послуги, доповнюючи безкоштовне обслуговування, знаходять дедалі ширше застосування. При цьому основні послуги залишаються безкоштовними і гарантуються державою.

Розповсюдженими джерелами отримання позабюджетних коштів для бібліотек виявилися різні форми спонсорської допомоги, пожертви (або внески). Вони можуть надходити як від державних установ, приватних чи напівприватних організацій, різноманітних фондів (міжнародних, доброчинних, асоційованих, місцевих), так і від окремих благодійників.

Наша бібліотека також ввійшла в русло нововведень. На її базі та в ряді сільських філіалів вже впродовж кількох років діють читацькі клуби «Фоліант». За рахунок благодійних внесків до нього ми маємо можливість поповнювати фонди новою книжковою продукцією, чим задовольняти попит читачів.

О. ІСКАНДАРОВА, директор централізованої бібліотечної системи району

<<<< Назад