Договір купівлі-продажу нежилого приміщення між юридичною та фізичною особами

Місто Київ, дві тисячі четвертого року, березня місяця__________ числа

Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „_______”, код 11111111, іменоване далі “Продавець”, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. ___, __, літера „__”, зареєстроване ____районною державною адміністрацією м. Києва 15.12.____року за № ____, в особі Генерального директора _____, яка постійно мешкає в м. Києві, вул. ___, ___кв. __, і діє на підставі Статуту, з одного боку та
ПІБ (ІН 2222222222) , яка мешкає в м. Києві, вул. ___, __ кв. __, іменована далі “Покупець”,
уклали цей договір про нижче викладене:

1. Продавець передає у власність, а Покупець приймає і зобов’язується оплатити на нижчевикладених умовах нежиле приміщення ( літера „А”), розташоване за адресою: місто Київ, вулиця ____, __ (____).

2. Нежиле приміщення, що відчужується, складається з : приміщення № 6 (шість) підвалу (з приміщення 1-го по приміщення 4-те, приміщення II) загальною площею – 78,90 кв. метрів, що складає 94/100 частин від нежилих приміщень в будинку площею 83,80 кв. метрів.

3. Нежиле приміщення, частина якого відчужується, належить Продавцю, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ______., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 07.05.___року за реєстр. № _____та зареєстрованого в Київському міському БТІ 23.07.___року в реєстрову книгу ____за реєстровим № ____.

4. Продаж вчинено за погоджену сторонами суму: 60000 (шістдесят тисяч) гривень 00 коп., яку я, Представник Продавця, вважаю вигідною для товариства, її розмір не пов’язаний із збігом якихось важких обставин. Вказану суму Покупець зобов’язується сплатити через касу товариства до 20 березня 2004 року. Договір вважається виконаним Покупцем після повного розрахунку за договором і здійснення його державної реєстрації. Порушення цього пункту є підставою для розірвання договору і відшкодування нанесених збитків.

5. Право власності на відчужуване приміщення переходить до Покупця після державної реєстрації договору. Подати на державну реєстрацію Покупець має право з моменту нотаріального посвідчення цього договору, незалежно від факту оплати.

6. Відповідно до відомостей, викладених у довідці-характеристиці, що видана Київським міським БТІ ____.___.2004р., № _____, дійсна проіндексована вартість нежилого приміщення, що відчужується, становить ________ гривень 00 коп.

7. Продавець стверджує, що відчужуване нежиле приміщення нікому не продане, не подароване, не заставлене, в оренду не передане, в податковій заставі, спорі і під забороною (арештом) не перебуває, прав щодо нього у третіх осіб і судового спору немає. Продавець зобов’язується протягом 3 днів після повного розрахунку за цим договором передати Покупцю всі документи, що пов’язані з правом власності, його експлуатацією, охоронні свідоцтва, паспорти, дозволи, тощо, про що сторонами буде підписано відповідний акт.

8. Представник Продавця свідчить, що вона має всі повноваження щодо укладення цього договору, немає обмежень щодо товариства на відчуження цього приміщення, а також те, що вищевказане нежиле приміщення не відноситься до пам’яток історії та культури.

9. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір на невигідних стосовно себе умовах, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього договору не мають. Цей договір підписується сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам’яті, зміст статей законодавства, які зазначені у договорі, нам відомі та зрозумілі.

10. Витрати по оплаті посвідчення договору в розмірі, що дорівнює ставці державного мита, несе Продавець, оплату внеску до Пенсійного фонду здійснює Покупець. Інші витрати по нотаріальному оформленню договору, в разі їх наявності, сторони здійснюють порівну.

11. Зміст ст. ст. 190, 191, 212 Кримінального кодексу України; п. ”є” ст. 1.3., ст. 1.10 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, ст.ст. 182, 227, 334, 640, 653, 657, 660, 662 Цивільного кодексу України, ст. 65 Сімейного Кодексу нам, що підписали договір, нотаріусом роз’яснено.

12. Цей договір складено в 3-х примірниках, один з яких призначається для зберігання у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, а інші видаються сторонам.

13. Цей договір після його підписання сторонами, нотаріального посвідчення, повного розрахунку підлягає державній реєстрації. Після державної реєстрації договір вважається укладеним.

ПІДПИСИ:

ПРОДАВЕЦЬ ____________

Товариство з обмеженою відповідальністю

„_____________________”
____ місто Київ, вул. ____, ___, літера А
п/р ___ в _______МФО ___, ЄДРПОУ ____

____________________________________

ПОКУПЕЦЬ   ____________
ПІБ

яка мешкає в м. Києві, вул.___, ___ кв.___9
Ідентифікаційний номер ______

___________________________________


Місто Київ, ____ березня 2004 року.
Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Договір підписано сторонами в моїй присутності.
Особу сторін, які підписали договір встановлено, їх дієздатність, правоздатність ТОВ „____”, повноваження його представника та належність ТОВ „______” відчужуваного нежилого приміщення, перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № ______
Одержано плати 1% від суми договору 600 (шістсот) гривень.
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

З А Я В А


Я, ПІБ (ІН _____, паспорт СН ____, виданий 17.10.____року _____РУ ГУ МВС України в м. Києві), що мешкаю в місті Києві, вул. ____, ___ кв. ___, надаю свою згоду своїй дружині ___ПІБ____ на купівлю нежилого приміщення ( літ. А), розташованого за адресою: місто Київ вул. _____, __, на умовах і за ціну, зазначену в цьому договорі - ______ (_________тисяч) гривень 00 коп.


“_____”______________________________року

Підпис _________________________________________________________Місто Київ, _____________________________________року. Я, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису _____, який зроблено в моїй присутності. Особу гр. _____., котрий підписав документ, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за № З-289
Одержано плати – 1 гривня.
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС


Факт шлюбних відносин перевірено на підставі свідоцтва про одруження 1-БК № _____, виданого 22 липня ___року ЦМУРШ міста Києва, запис № ____.
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Порно и секс. Секс видео: http://999xyev.com. Секс видео HD.