Головна > Довідка
Записи - із

#

Номер форми

Найменування форми

1.  Б/Н Листок непрацездатності
2.  001/о ЖУРНАЛ обліку прийому хворих в стаціонар
3.  001-1/o ЖУРНАЛ ВІДМОВЛЕНЬ В ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ
4.  001-2/o ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ХВОРИХ, ЯКИМ НАДАНА ЛІКУВАЛЬНА ВІДПУСТКА
5.  001-3/o Журнал обліку перебування хворих в денному стаціонарі, стаціонарі вдома
6.  002/o Журнал обліку приймання вагітних, роділь та породіль
7.  002-1/o Направлення на госпіталізацію вагітної для штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів
8.  003/o Медична карта стаціонарного хворого
9.  003-1/o Медична карта переривання вагітності
10.  003-2/о Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома
11.  003-3/o Первинний огляд анестезіолога і протокол загального знеболювання
12.  003-4/o Листок лікарських призначень
13.  003-5/o Протокол переливання крові та її компонентів
14.  004/o Температурний листок
15.  005/o Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин
16.  006/o Журнал обліку збору ретроплацентарної крові
17.  007/o Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару
18.  008/o Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі
19.  009/o Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин
20.  010/o Журнал запису пологів у стаціонарі
21.  011/o Листок основних показників стану хворого, який знаходиться в відділенні (палаті) анестезіології і інтенсивної терапії
22.  012/o Акт констатації смерті на підставі смерті мозку
23.  013/o Протокол (карта) патологоанатомічного дослідження
24.  013-1/o Протокол патолого-анатомічного дослідження посліду
25.  013-2/o Протокол патолого-анатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого, новонародженого, дитини першого року життя
26.  014/o Направлення на патологогістологічне дослідження
27.  015/o Журнал реєстрації надходження і видачі трупів
28.  016/o Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі , відділенні або профілю ліжок
29.  017/o Акт констатації біологічної смерті
30.  018/o Карта обліку вилучення тканин
31.  019/o ПОВІДОМЛЕННЯ про випадок пересадки органа
32.  020/o ПАСПОРТ на гомотрансплантант
33.  021/o Карта донора (трупа)
34.  024/o Журнал обліку замороженого кісткового мозку, що знаходиться на зберіганні
35.  025/о Медична карта амбулаторного хворого
36.  025-1/о Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого
37.  025-2/о Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів
38.  025-3/о Медична карта студента
39.  025-4/о Талон на прийом до лікаря
40.  025-5/o Талон амбулаторного пацієнта при наданні консультативної поліклінічної допомоги
41.  025-6/о Талон амбулаторного пацієнта
42.  025-6-1/o Талон амбулаторного пацієнта в закладі загальної лікарської практики/сімейної медицини
43.  025-7/о Талон амбулаторного пацієнта (скорочений варіант)
44.  025-8/o Медичний паспорт сім’ї
45.  025-8-1/o Посімейний журнал дільниці лікаря загальної практики — сімейного лікаря
46.  026/о Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку)
47.  027/o Виписка із медичної карти амбулаторного, (стаціонарного) хворого
48.  027-1/o Виписка із медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення
49.  027-2/o Протокол про виявлення у хворого занедбаної форми злоякісного новоутворення
50.  028/o Консультативний висновок спеціаліста
51.  028-1/o Направлення на консультацію, в діагностичні кабінети, в лабораторії та результат обстежень
52.  028-2/o Направлення на Комісію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів
53.  028-3/o Висновок Комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів
54.  029/o Журнал обліку процедур
55.  030/о Контрольна карта диспансерного нагляду
56.  030-1/о Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки та особою, яка має розлади психіки внаслідок вживання психоактивних речовин
57.  030-2/о Статистичний талон на хворого, який знятий з диспансерного нагляду психо­неврологічного/ наркологічного закладу
58.  030-3/о Контрольна карта диспансерного нагляду за особами групи ризику розвитку профпатології і з професійними захворюваннями
59.  030-4/о Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз
60.  030-6/о Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення
61.  031/о Книга запису викликів лікарів додому
62.  032/о Журнал запису пологової допомоги вдома
63.  033/o Акт про вилучення органів і тканин у донора-трупа для трансплантації
64.  034/o ЕТИКЕТКА на флакон з кістковим мозком, заготовленим для заморожування
65.  035/o Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії
66.  035-1/o Журнал для реєстрації Висновків Комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів
67.  036/o Журнал реєстрації листків непрацездатності
68.  037/о Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)
69.  037-1/о Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда
70.  037-2/о Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта
71.  038/o Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення
72.  039/о Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома
73.  039-2/о Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)
74.  039-3/о Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта
75.  039-4/о Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда
76.  039-5/o ЩОДЕННИК обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету)
77.  039-6/o Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)
78.  039-7/o ЩОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики
79.  039-8/o ЩОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики
80.  039-9/o ШОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики
81.  039-10/o ВІДОМІСТЬ обліку відвідувань до лікаря загальної практики / сімейного лікаря мешканців сільських населених пунктів дільниці
82.  040/о Карточка попереднього запису на прийом до лікаря
83.  041/o ЕТИКЕТКА на флакон з кістковим мозком, розмороженим для трансплантації
84.  042/o Карта хворого , який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури
85.  043/о Медична карта стоматологічного хворого
86.  044/o Карта хворого, який лікується в фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті)
87.  045/о Карта звернення за антирабічною допомогою
88.  046/o Журнал реєстрації ендоскопічних досліджень
89.  046-1/o Журнал обліку технічного обслуговування та ремонту ендоскопічної апаратури
90.  047/o ЖУРНАЛ реєстрації функціональних досліджень
91.  048/o ЖУРНАЛ реєстрації ультразвукових досліджень
92.  049/о Журнал обліку профілактичних оглядів лікаря стоматолога
93.  049-1/o ЖУРНАЛ реєстрації радіоізотопних досліджень
94.  050/o Журнал запису рентгенологічних досліджень
95.  051/o Карта хворого, який підлягає лікуванню променевої терапії
96.  052/о Карта профілактичних флюорографічних досліджень
97.  053/о Лікувальна карта призовника і відрізний талон лікувальної карти призовника
98.  054/о Іменний список призовників
99.  055/о Карта обстеження дитини (підлітка) з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацію) БЦЖ
100.  056/о Журнал реєстрації обстежених на спеціалізованій медичній комісії
101.  057/o Реєстраційна карта вагітної, яка хворіє на цукровий діабет
102.  058/o Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення
103.  059/o ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИЛУЧЕННЯ ДОНОРСЬКИХ ОРГАНІВ ТА ТКАНИН З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ
104.  060/o Журнал обліку інфекційних захворювань
105.  061/о Лікарсько-контрольна карта фізкультурника і спортсмена
106.  062/о Лікарсько-контрольна карта диспансерного нагляду спортсмена
107.  063/о Карта профілактичних щеплень
108.  063-1/о Карта імунізації
109.  064/о Журнал обліку профілактичних щеплень
110.  065/о Медична карта хворого венеричним захворюванням
111.  065-1/о Медична карта хворого грибковим захворюванням
112.  066/o Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару
113.  066-1/o Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару
114.  067/о Журнал реєстрації медичної допомоги, яка надається на заняттях фізичної культури і спортивних заходах
115.  068/о Журнал медичного обслуговування фізкультурних заходів
116.  069/о Журнал запису амбулаторних операцій
117.  070/о Довідка для одержання путівки
118.  071/о Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дітей до 14 років включно)
119.  071-1/о Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дорослого та підліткового населення)
120.  071-2/о Зведена відомість обліку вперше зареєстрованих травм та отруєнь в даному лікувальному закладі
121.  071-3/o Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі
122.  072/о Санаторно-курортна карта
123.  073/o КАРТА хворого з імплантованим електрокардіостимулятором
124.  074/o ЖУРНАЛ реєстрації амбулаторних хворих
125.  074-1/o ЖУРНАЛ/КАРТА медичної допомоги сім’ям
126.  076/о Санаторно-курортна карта для дітей і підлітків
127.  077/о Путівка в дитячий санаторій
128.  078/о Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз
129.  079/о Медична довідка на учня, який від`їжджає в оздоровчий табір
130.  079-1/o Медична довідка про стан здоров'я дитини, яка виїжджає за кордон на відпочинок та оздоровлення
131.  080/о Медичний висновок на дитину (підлітка) -інваліда з дитинства у віці до 16 років
132.  081/о Медична карта хворого на туберкульоз
133.  081-1/о Карта антибактеріального лікування (до медичної карти) хворого на туберкульоз
134.  082/о Медична довідка (для від'їжджаючого за кордон) і корінець до медичної довідки
135.  082-1/o ЖУРНАЛ реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров'я громадян України, які виїжджають за кордон
136.  083/о МЕДИЧНА ДОВІДКА щодо придатності до керування транспортним засобом
137.  083-2/0 Журнал реєстрацій висновків медичних комісій по огляду громадян, які направляються на роботу в порядку організованого набору і громадського призову
138.  083-4/o ЖУРНАЛ реєстрації виданих (отриманих) бланківМедичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом
139.  084/0 Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу
140.  085/о Карта дільничної медсестри протитуберкульозного диспансеру, протитуберкульозного диспансерного відділення (кабінету) лікарні (поліклініки)
141.  086/о Медична довідка (лікарський професійно- консультативний висновок)
142.  087/о Книга запису роботи юрисконсульта закладу охорони здоров'я
143.  088/o Направлення на МСЕК
144.  089/o Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву
145.  089-1/o Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз
146.  089-2/o Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости
147.  090/o Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення
148.  091/o ЛИСТОК призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів та виконання цих призначень
149.  092/o ПОВІДОМЛЕННЯ про травму невиробничого характеру
150.  092-1/o ПОВІДОМЛЕННЯ про звернення чи доставку до медичного закладу для надання медичної допомоги осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєнням, отриманими під час пожежі (її вторинних проявів), або тих, що померли від травм і впливу небезпечних факторів пожежі
151.  093/о Направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника
152.  094-1/о Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації
153.  094/o Листок очікування реципієнтів на пересадку органів
154.  094-2/o КАРТА кандидата на трансплантацію
155.  095/o Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, профтехучилища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад
156.  095-1/o ДОВІДКА про тимчасову непрацездатність в зв’язку з побутовою травмою, операцією аборту
157.  096/o Історія пологів
158.  097/o Карта розвитку новонародженого
159.  097-1/o Виписка із карти розвитку новонародженого
160.  099/o Повідомлення про результат лікування безпліддя
161.  100/o Акт стаціонарної, амбулаторної, заочної, посмертної судово-психіатричної експертизи
162.  101/o Акт психіатричного огляду засудженого
163.  102/o Журнал обліку новонароджених у відділенні (палаті)
164.  103/o Медичне свідоцтво про народження
165.  103/o-95 Медичне свідоцтво про народження
166.  103-1/o Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу
167.  103-1/o-96 Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу
168.  103-2/o ЖУРНАЛ реєстрації акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину
169.  104/o Акт психіатричного огляду особи, яка перебувала на примусовому лікуванні
170.  105/o Журнал реєстрації стаціонарної і амбулаторної судово-психіатричної експертизи
171.  106/o Лікарське свідоцтво про смерть
172.  106/o-95 Лікарське свідоцтво про смерть
173.  106-1/o Фельдшерська довідка про смерть
174.  106-1/o-95 Фельдшерська довідка про смерть
175.  106-2/o Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть
176.  106-2/o-95 Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть
177.  108-1/o Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом
178.  111/о Індивідуальна карта вагітної і породіллі
179.  111-1/o ЖУРНАЛ обліку допологових патронажів вагітних
180.  112/о Історія розвитку дитини
181.  113/o Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні
182.  114/o Супровідного листка станції швидкої медичної допомоги
183.  115/o Журнал запису звертань про невідкладну медичну допомогу
184.  115-1/o Щоденник роботи станції (відділення, об’єднання) швидкої медичної допомоги
185.  116/о Зошит обліку роботи вдома дільничної (патронажної) медичної сестри (акушерки)
186.  117/o ЖУРНАЛ реєстрації прийому викликів та їх виконання відділенням екстреної та планово-консультативної допомоги
187.  122/о Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду
188.  122-1/o Протокол обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів
189.  122-2/o Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів
190.  122-3/o Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів
191.  123/о Картка особи, яка підлягає медичному огляду
192.  127/о Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи
193.  127-1/о Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи
194.  127-2/o Контрольний журнал реєстрації групи крові і резус-приналежності
195.  128/о Журнал обліку роботи кабінету інфекційних захворювань
196.  129/о Протокол медичного огляду для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп'яніння
197.  129-1/о Журнал реєстрації медичних оглядів для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп'яніння
198.  131/о Карта обліку диспансеризації
199.  132/о Карточка хворого цукровим діабетом
200.  133/o МЕДИЧНА ДОВІДКА про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій
201.  133-1/o Журнал реєстрації виданих (отриманих) банків медичних довідок про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників цнтральних органів виконавчої влади, а також голів місцевитх державних адміністрацій
202.  134/о Карта алергологічного дослідження
203.  135/о Паспорт хворого алергічним захворюванням
204.  136/o Довідка на випадок травматизму на транспорті
205.  136-1/o СИНАДІАБ Основний інформаційний лист
206.  136-2/o Реєстраційна карта дитини, яка хвора на цукровий діабет
207.  137/o КАРТА-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОБІЧНУ РЕАКЦІЮ ЧИ ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ПРИ МЕДИЧНОМУ ЗАСТОСУВАННІ
208.  137-2/o ЖУРНАЛ щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв
209.  139/о Журнал обліку передрейсових оглядів водіїв і передзмінних оглядів робочих
210.  140/о Сертифікат про проходження наркологічного огляду
211.  140-1/о Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків сертифікатів про проходження -наркологічного огляду
212.  141/о Свідоцтво про право на проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів
213.  142/о Медична карта огляду водія (кандидата у водії) транспорту
214.  143/о Посвідчення водія про проходження медичної підготовки
215.  143-1/о Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних посвідчень водія
216.  144/о Журнал комісії по медичному огляду водіїв для визначення їх придатності до керування транспортом
217.  145/о Медична карта профілактичного наркологічного огляду
218.  146/о Посвідчення про проходження навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів
219.  147/o Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування
220.  147-1/o Журнал реєстрації виданих (отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування
221.  147-2/o Направлення на добровільне медичне обстеження особи, яка подала заяву про реєстрацію шлюбу
222.  149/o Реєстраційна генетична карта
223.  149-1/o-03 Повідомлення на дитину з вродженими вадами розвитку
224.  149-2/o ПОВІДОМЛЕННЯ про дитину з вродженими вадами розвитку (ВВР) та множинними дизморфіями, хромосомною і спадковою патологією
225.  149-3/o реєстраційна карта хворого з порушенням росту, що потребує лікування гормоном росту
226.  150/o КАРТА обліку процедур гемодіалізу
227.  151/o Журнал обліку померлих
228.  152/o Журнал обліку новонароджених
229.  153/o Журнал обліку випадків перинатальної смерті
230.  155/o Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації
231.  155-1/o Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (НС) (уточнене, або заключне)
232.  156/o Журналу обліку надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях
233.  167/o Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою
234.  168/o Журнал обліку документації щодо розгляду питання про причинний зв‘язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом
235.  168-1/o Довідка про причинний зв‘язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом
236.  168-2/o Акт визначення причинного зв‘язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом
237.  168-3/o СТАТИСТИЧНИЙ ТАЛОН № 3
238.  498-3/o Журнал протоколів проведення імунохроматографічного дослідження швидкими тестами (CITO TEST)
239.  501-1/o Повідомлення про вагітну, в крові якої виявлені антитіла до ВІЛ
240.  501-2/o Повідомлення про закінчення вагітності у ВІЛ-інфікованої жінки
241.  501-3/o Повідомлення про взяття на облік та уточнення інфекційного статусу дитини, народженої ВІЛ-інфікованою жінкою
242.  502-1/o Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи
243.  502-2/o Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи
244.  502-3/o Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ
245.  510/o Журнал обліку антиретровірусних препаратів в закладах охорони здоров’я
246.  510-1/o Журнал обліку антиретровірусних препаратів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я
Записів на сторінці
Сторінка із
Работа для девушек в Московской области: приятно, увлекательно и безопасно Это не жена и, конечно же, не любовница, а девушка из эскорта, работа которой – украшать мир и быть приятной спутницей для своего визави. Такая работа в досуге и эскорте в Московской области не доставит проблем – никто из родных, близких или друзей не узнает, как и с кем вы проводите время, каким образом зарабатываете большие деньги. Работа происходит в элитных ночных клубах, дорогих ресторанах и других местах, где обычный человек не сможет позволить себе отдыхать.